Delavnice za mladostnike


 

TO JE MOJ »lajf«

 

raziskovalna delavnica za mladostnice

in mladostnike

 

Sodobni mladi se preusmerjate iz »ukvarjanja z družbo« na »ukvarjanje s samim seboj«. Umikate se iz javne sfere v zasebno, kar pa spremlja intenzivni proces individualizacije in krize identitete. Družinska in prijateljska razmerja so spremenjena, drugačne so izkušnje v izobraževalnem procesu, problemi, vaš prosti čas je skomercializiran… Vsi ti procesi in spremembe so izjemno zahtevni in mnogi jih sami ne zmorete, zato potrebujete pomoč ožjega in širšega družbenega okolja. Če te pomoči ni, se prepogosto dogajajo različne oblike kompenzacije težav v opojnih substancah, kajenju, prenajedanju, delovanju v različnih skupinah, katerih upoštevanje norm sicer daje občutek varnosti, največkrat pa zelo neugodno vpliva na osebnostni razvoj posameznega člana …

Za vas, mlade adolescente (od pubertete do relativne zrelosti) izvajamo kontinuirane raziskovalne delavnice (3 delavnice zapored) s poimenovanjem : TO JE MOJ »LAJF«. Skupina prenese do 10 udeležencev, vodita jo izkušena strokovnjaka iz prakse mag. Darija Žgavc in Rajmund Jug, asistent. Oba imata kompleksno teoretično podlago in več kot petindvajsetletne izkušnje iz neposrednega dela z mladimi ter posrednega z njihovimi starši, pedagogi, učitelji, vzgojitelji…

 

Delavnice ti omogočajo podporo v:

 • iskanju osebne identitete,
 • izhodu iz kriz, različnih oblik odvisnosti in drugih problemov, ki bremenijo vaš »lajf«,
 • premagovanju stresnih situacij, ovir,
 • razvijanju ugodne samopodobe in pridobivanju samospoštovanja, kar je izjemnega pomena za uspešno pojavljanje v mladostništvu in v odrasli dobi,
 • iskanju notranjih potencialov in moči,
 • odpravljanju težav, bolezni, motenj telesa, vedenja, osebnosti,
 • iskanju odgovorov na vsa izpostavljena vprašanja…

 
Delavnice ti omogočajo aktivno sodelovanje ali zgolj navzočnost in spremljanje dogajanja. Delavnice so tri, ker se delo v delavnicah odvija v treh stopnjah.

 
Prva stopnja:    predstavljanje in spoznavanje, komunikacija in oblikovanje skupine

                        soočanje z realnostjo in posredovanje informacij o možnostih

                        sprememb oz. poteh reševanja določenih težav, problemov.

 Druga stopnja: opazovanje in percepcija, svetovanje, vživljanje in identifikacija

 Tretja stopnja: obravnava ugotovljenih in izpostavljenih težav in problemov,

                         z možnostjo podaljšane individualne obravnave.

Vse tri stopnje spremljajo še druge pestre in sproščujoče oblike dela: igre vlog (po želji), praktične vaje gimnastike čutil in vaje za vzpostavljanje pretoka energije, vaje govorice telesa, socialne igre z elementi sproščanja notranje napetosti in samoobrambe…

Kaj boš z delavnicami pridobil/a:

 • izpopolnil/a občutek pripadnosti,
 • izboljšal/a medsebojne odnose in lasten izraz, povezan z ustvarjalnostjo in drugimi področji, ki so pomanjkljiva ali odsotna v tvojem »lajfu«,
 • izpopolnil/a odkrivanje in izgrajevanje individualnosti v razmerju do zunanjega sveta, samospoštovanje, odnos do lastnega telesa, razvoj intuicije, samega sebe, takšnega kot si…
 • ozavestil/a lastne potrebe, neodvisno od vplivov okolja,
 • osvobodil/a občutkov, zaradi katerih se počutiš kriv/a,
 • uravnotežil/a misli in čustva.

Priporočljivo je, da se udeležiš vseh treh delavnic, ker so naravnane stopenjsko, lahko pa tudi samo ene ali dveh, ki ti najbolj ustrezajo.

 

Eno delavnico (po dogovoru) organiziramo za vas starše vseh vključenih. Izhajamo iz dejstva, da so mnoge konfliktne situacije med vami in vašimi adolescenti posledica neugodnih medsebojnih odnosov že v otroštvu, že takrat so v taki ali drugačni meri oblikovali posameznikovo osebnost. Na delavnici boste seznanjeni s programom delavnic, dana vam bo tudi možnost vzajemne skupne proučitve vzrokov in posledic rizičnih dejavnikov, ki vas skrbijo in begajo pri vaših mladostnikih.

Delavnice se odvijajo od 16. do 19. ure. Od 19. do 20. ure imate udeleženci možnost individualnih konzultacij z izvajalcema, na Cankarjevi 8, Postojna.

Cena ene raziskovalne delavnice je 20 EUR, vseh treh 60 EUR. Ob prijavi se vplača kotizacija v višini 20 EUR, ki je istočasno predstavlja plačilo zadnje obiskane delavnice.

Vsebine posameznih delavnic bodo objavljene sproti pod AKTUALNO.  Raziskovalne delavnice izvajamo od meseca februarja (po zimskih počitnicah) do meseca aprila tekočega šolskega leta.

Za dodatne informacije pokličite na GSM 041 396 854, 05 99 55 384, mail: vremdoo@siol.net.

 

Friday the 19th.
Joomla template freaks