Delavnice za organizacije

 

POSEL SMO LJUDJE

 

 
Podjetje se lahko razvija le tako hitro, kot se razvijajo ljudje, ki ga sestavljajo. Zato postaja celostni osebnostni razvoj posameznika eden ključnih elementov za razvoj podjetij. Nivo osebnostnega razvoja posameznikov, ki se izoblikuje v podjetju, se prenaša tudi izven delovnega okolja, v družino in širše družbeno okolje. Družinsko okolje in delovne obveznosti se v današnjih časih prepletajo bolj kot kdajkoli prej.

V podjetju VREM d.o.o. se s preučevanjem različnih metod in tehnik osebnostnega razvoja soočamo že od naših začetkov. Hkrati pa vseskozi vlagamo v osebnostni razvoj naših strokovnjakov, kar se odraža v višji stopnji njihove samozavesti, produciranju idej in sposobnosti zaključevanja dogovorjenih aktivnostih s pričakovanimi rezultati.

Celostni osebnostni razvoj pojmujemo kot sistematičen in uravnotežen razvoj posameznika na vseh petih nivojih: fizičnem, intelektualnem, čustvenem, spoznavnem, socialnem (odnosnem). Fizični nivo razvijamo z gibanjem, negovanjem svojega telesa…, intelektualni  z nadgrajevanjem svojega znanja, izobraževanjem in njegovo aktivno uporabo, spoznavni in čustveni tako, da krepimo sposobnost zavestne uporabe notranje energije in hkrati poskrbimo za sprotno odpravljanje čustvenih blokad, občutkov krivde, jeze in drugih neugodnih stanj ter vsega tistega, kar nam ne služi več, kar ne potrebujemo za nadaljnjo rast.

Celostni osebnostni razvoj vsakega posameznika v podjetju je tako pomemben zaradi tega, ker timsko delo predstavlja eno od osnovnih oblik dela v podjetjih, od katerega so odvisni uspeh in rezultati podjetja. Timsko delo pa je v celoti odvisno od stopnje razvoja slehernega posameznika v njem.

Če tim sestavljajo stabilni, ozaveščeni posamezniki na visoki ravni osebnostnega razvoja, to pomeni, da bodo njihove rešitve prispevale k dolgoročni stabilni rasti in inovativnosti podjetja.

Žal se v Sloveniji še vedno veliko premalo vlaga v osebnostni razvoj posameznikov. To dogajanje je značilno bolj za redka napredna podjetniška okolja, ki so pozorna predvsem na ključne in perspektivne kadre, ostali pa še vedno ostajajo v ozadju.

 

Teme raziskovalnih delavnic za podjetja:

 • Načini vzpostavljanja notranjega miru (pogoj za učinkovito odzivnost in prilagajanje)
 • Usmerjanje notranjih moči v zastavljene cilje in prioritete,
 • Odpravljanje notranjih blokad, ovir, neugodnih čustvenih stanj, izkušenj, težav, problemov…
 • Aktivno komuniciranje in medsebojni odnosi.
 • Občutek pripadnosti, izpolnjevanje pričakovanj, preraščanje skupinskih prepričanj.
 • Pojem nadzora in mehanizmi vzpostavljanja nadzora.
 • Konflikt – obrekovanje – slabi odnosi »brez razloga«.
 • Vzpostavljanje kakovostnih odnosov.
 • Osnove avtogenega treninga in aktivnega dihanja.
 • Osebna čvrstost in spoprijemanje s stresom.
 • Iskanje ravnotežja med delom in prostim časom.
 • Kakovost odnosov v timih.
 • Pomen empatije za menedžersko delo.
 • Vpliv delovanja vodstvenih delavcev na delovanje zaposlenih.
 • Samoodgovornost kot temelj skupinskega vodenja.
 • Vodenje v povezavi z človeškimi odnosi in vedenjem.
 • Kako vzpostaviti naravno avtoriteto.
 • Samopodoba in avtosugestivna motivacija.
 • Za boljše medosebne odnose.

Na željo in pobudo posameznikov ali podjetij, je mogoče izvesti tudi predlagane specifične teme.

 

Namen raziskovalnih delavnic je podpora pri:

 • celostnem osebnostnem razvoju posameznika v podjetju,
 • ozaveščanju o pomenu kvalitetnega načina življenja za rast in uspeh podjetja,
 • osvajanju metod in tehnik, ki pripomorejo k sproščenemu produciranju idej,
 • ohranjanju trdnega in dobrega psihofizičnega zdravja in počutja posameznikov v namene lažjega in stabilnejšega razvoja podjetja,
 • ohranjanju kakovostne delovne sile, ki bo svoje zadovoljstvo, motiviranost in učinkovitost prenašala tudi v družino in širše družbeno okolje,
 • preprečevanju fluktuacije delovne sile.

Delavnice izvajamo na sedežu podjetja v Postojni, Cankarjeva 8 (do 10 udeležencev) ali v vaši sredini (nad 10 udeležencev).

Cena dvodnevne intenzivne vikend delavnice na udeleženca je 99 EUR.

Cena za celoten kolektiv po dogovoru. Delavnice se odvijajo od 10. do 16. ure ob sobotah in nedeljah SKOZI VSE LETO, za kolektive in druge skupine možen dogovor za druge dneve in časovne termine. Aktualne teme so objavljene pod AKTUALNO.

Za vse informacije pokličite na GSM 041 396 854, 05 99 55 384, mail: vremdoo@siol.net.

 

Friday the 19th.
Joomla template freaks