Neposredno svetovanje parom


Svetovanje je proces, ki je v prvi vrsti naravnan na naše storitve: vam pomagati, da rešite težave, zaradi katerih ste se vključili v proces. Pri razreševanju globljih težav in problemov,  se svetovanju nujno pridruži tudi vodenje in/ali obravnava. V tem delu nismo orientirani izključno na pomoč vam, temveč imamo vedno tudi svoje cilje, ki si jih kot svetovalci zastavimo sami: želimo vas motivirati za aktivno sodelovanje v razreševanju težav, problemov. Do združevanja teh procesov pogosto pride zaradi tega, ker vas večina na začetku izpostavi neko težavo, problem, v samem procesu pa se ugotovi, da so vzroki veliko globlji, lahko podzavestni in pogojujejo še mnoge druge težave in probleme, ki se jih sploh ne zavedate.

Za uspešno delo je vsekakor smiselno poznavanje razlike med svetovanjem in vodenjem in/ali obravnavo. Če delamo z osebami, ki ob svetovanju potrebujejo tudi vodenje in/ali obravnavo, ne poznamo pa razlike med svetovalnim delom in vodenjem, se lahko zgodi dvoje: ali smo s svetovanjem neuspešni, ali pa se oprimemo zgolj površinske obravnave problema in smo navidezno in kratkoročno uspešni.

V našem podjetju se vsega tega zavedamo in spoštujemo v praksi. Naša prva in neogibna naloga v neposrednem svetovanju, vodenju, obravnavi je ustvarjanje trdnega, varnega in zaupljivega vzdušja. Vzpostavljamo pristno zavzetost z doslednim spoštovanjem vsakega od vas kot človeka z njemu lastnimi pravicami, svobodo, odgovornostjo in notranjo motiviranostjo. Notranja motivacija je pri vas prisotna že v tem, da poiščete pomoč, ker se zavedate, da jo potrebujete.

Izhajamo iz spoznanja, da poskušamo ljudje vse življenje tešiti svoje potrebe. Z razvojem odkrivamo in izbiramo bolj ali manj učinkovite oblike vedenja, vendar najboljše, ki jih   zmoremo. Če izberemo vedenje, ki učinkovito zadovoljuje naše potrebe, kot osebnost rastemo, razvijamo pozitivno identiteto in smo zadovoljni s svojim življenjem. V svetovanju, obravnavi se znajdemo tisti, ki izbiramo neučinkovito vedenje, zaradi katerega se kot osebnosti sesedamo in razvijamo neugodno identiteto.

Zato je cilj svetovanja, obravnave v prvi fazi ta, da vas ohrabrimo za izbor vedenja, ki je učinkovitejše, uspešnejše in teši naše osnovne potrebe. V tej fazi ustvarimo takšno svetovalno ozračje, v katerem dobite pogum iskreno presoditi, ali vas to, kar počnete, približuje temu, kar si želite. Z vzajemnim sodelovanjem med lahko ugotovimo, da vas dosedanje vedenje ne vodi k vašim ciljem. V tem primeru vam pomagamo najti učinkovitejše oblike vedenja. Ko preizkušate nove, učinkovitejše vedenjske oblike zunaj svetovalne situacije, vas v naslednjih srečanjih analitično spremljamo in vam dajemo oporo.

Druga faza poteka v premišljenem zaporedju, a se navkljub temu prilagaja vam in vašim težavam. Najprej  raziščemo vaše ŽELJE in POTREBE. Nato vas povprašamo o RAVNANJU (vedenju), s katerim skušate zadovoljiti svoje potrebe in izpolniti svoje želje, nato vas poprosimo, da OCENITE učinkovitost dosedanjega vedenja za izpolnitev svojih želja. Če skupaj vzajemno ugotovimo, da je vaše vedenje neučinkovito, vas spodbudimo, da naredite NAČRT za bolj učinkovito ravnanje.

V obeh fazah, kakor tudi v nadaljnjem procesu terapije je v ospredju vaša dejavnost in mišljenje kot pomembna dejavnika sprememb in pregled ter vrednotenje trenutnega vedenja, ki je na začetku običajno neuspešno.

Število srečanj v okviru prve in druge faze ni določeno, ker je odvisno od globine in trajanja težave, problema.

Tretja faza je terapija. Potek terapije si lahko ogledate pod TERAPIJA.

Neposredno svetovanje izvajamo v individualni obliki za posameznike in mladostnike,v skupinski za družine in v paru za zakonske in izven zakonske partnerje. Neposredno svetovanje izvajamo tudi za osebe in skupine z najrazličnejšimi težavami, če zmorejo in so voljne verbalno komunicirati.

Cena 1 URE NEPOSREDNEGA SVETOVANJA, OBRAVNAVE je 50,00 EUR + vsaka začeta nadaljevalna ura 20,00 EUR.

Cena 1 ure TERAPIJE od 1. do 5 srečanja je 50,00 EUR + vsaka začeta nadaljevalna ura 20,00 EUR,  6. in 7. srečanje je 90,00 EUR.

Neposredno svetovanje in terapijo izvajamo na sedežu našega podjetja v Postojni, Cankarjeva 8, lahko pa po želji tudi v vaših sredinah ali na domu (predvsem, kadar gre za neposredno svetovanje in/ali terapijo parov in družin).

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GSM  041 396 854,

mail: vremdoo@siol.net.

Friday the 19th.
Joomla template freaks