Terapija

 12370744  1231115025

 

POTEK OBRAVNAVE PO METODI OSD

 

Za izboljšanje psihofizičnega stanja in odpravo težav, problema ali problemov, ki pogojujejo vključitev v obravnavo, je potrebno sodelovati v vsaj petih fazah obravnave. Vse tri faze umirjanja predstavljajo zaključeno celoto. Iz teh razlogov je smiselno izpeljati vse tri, v nasprotnem primeru ostanejo določena stanja odprta.

Četrta in peta faza sta zelo priporočljivi, saj nas pripeljeta do vzpostavitve popolnega psihofizičnega ravnotežja med fizičnim, čustvenim, mentalnim, socialnim, moralnim in spoznavnim nivojem osebnosti. Ravnotežje med temi nivoji pa tvori celovitost naše osebnosti in stabilnost našega življenja.

Tudi ti dve fazi predstavljata, na eni strani nadaljevanje sklopa treh faz globokega umirjanja, na drugi strani pa zaključeno celoto vzpostavitve in stabiliziranja ravnotežja med vsemi nivoji naše osebnosti. Četrta faza te nivoje odpre in jih naredi dostopne in povezane, peta pa jihuravnoteži in odpre pot našemu stabilnemu življenju ter osebnostni in profesionalni rasti.

V povprečju vsaka faza obravnave traja eno uro, lahko tudi do dve uri, v odvisnosti od globine in obsega težave, problema.

Vseskozi dana možnost, da delamo na sebi in razreševanju svojih težav, problemov tudi doma, v obliki vaj za obvladovanje sebe.

Če se odločimo za izvajanje teh vaj doma je smiselno, da vzpostavimo jasen namen, zakaj se želimo obvladati. Med izvajanjem se lahko namen spreminja. Dogaja se, da tisto, kar nam koristi, ni vedno v skladu z našimi željami. Mislimo, da je nepotrebno ali da to že obvladamo. Izvajanje vaj je izkustveno zasnovano tako, da nas pripelje do cilja.


Z izvajanjem vaj preko fizičnega in mentalnega nivoja dostopimo do čustvenega. Vsi trije nivoji med sabo sodelujejo. Naš fizični nivo se umirja in razstruplja, mentalni in čustveni se usklajujeta. Ozavestimo se o tistem delu naših izkušenj, ki je na čustveni ravni blokiran. Rezultati izvajanja so neposredno povezani s spoznanjem, da je smiselno, da se najprej in na prvem mestu zavedamo trenutnega stanja v sebi.

 

 1.      SREČANJE

 • anamneza, svetovalni razgovor s praznjenjem čustvenega naboja, razbijanjem obrambnih mehanizmov,
 • intrazvočna 3D stimulacija s frekvenčnim modulatorjem,
 • prvo vzpostavljanje ravnovesja (ravnovesje med emocionalnim, intelektualnim in telesnim nivojem)

Cena: 1 ura (60 min) terapije 50,00 EUR + vsaka začeta naslednja ura 10,00 EUR


2.      SREČANJE

 • uporaba tehnik nevtraliziranja težav, odpravljanja travm, prekinjanja neugodnih sedanjih in preteklih povezav z osebami, predmeti, dogodki, stanji,
 • drugo vzpostavljanje ravnovesja (odpiranje zavedanja o težavah in možnostih njihovega razreševanja),
 • uporaba tehnike hierarhije postavljanja ciljev.

Cena: 1 ura (60 min) terapije 50,00 EUR + vsaka začeta naslednja ura 10,00 EUR

 

3.      SREČANJE

 • tretje vzpostavljanje ravnovesja (umirjanje in stabiliziranje vsega ozaveščenega),
 • uporaba tehnike »Brez besed«.

Cena: 1 ura (60 min) terapije 50,00 EUR + vsaka začeta naslednja ura 10,00 EUR


4.      SREČANJE

 • prvi del priprave na izzive (utrjevanje v samoobvladovanju),
 • uporaba tehnike povezovanja vseh nivojev osebnosti na mikro nivoju (integriranje osebnosti).

Cena: 90,00 EUR

 

5.      SREČANJE

 • drugi del priprave na izzive (utrjevanje v samoobvladovanju in obvladovanju okolja),
 • uporaba tehnike integriranja osebnostnega in profesionalnega nivoja osebnosti na  makro nivoju.

Cena: 90,00 EUR

 

 

Friday the 19th.
Joomla template freaks